Felhívjuk a figyelmet, hogy az oldalon szereplő tételek tájékoztató jellegűek. Előfordulhat, hogy az adott tétel jelenleg nincs készleten.
Kérjük, hogy minden esetben szíveskedjen felvenni munkatársunkkal a kapcsolatot telefonon vagy e-mailen keresztül. Megértésüket köszönjük!

Címlap Antikvár könyvek Antikvár bibliofil könyvek Antikvár bibliofil könyvek A cisterci rend egri kath. fő-gymnasiumának tudósitványa az 1861/2-ki tanévre

A cisterci rend egri kath. fő-gymnasiumának tudósitványa az 1861/2-ki tanévre

ciszterci rend egri kath

A cisterci rend egri kath. fő-gymnasiumának tudósitványa az 1861/2-ki tanévre

Az egri gymnasiumi tanuló ifjúság ösztöndíjai, jutalmai és ezek alapitói.

Mióta Egerben a Jézustársaságabeliek s később a Cisterci rend, karöltve az atyáskodó főpásztorok- s más kegyes főpapokkal tanintézetek felállítása-, megalapítása- s fentartásáról gondoskodának s folyton gondoskodnak, a tudományos képezettség megszerezhetésének már magában is nagybecsű jótéteményén kivül, idők folytán sok szegény tanuló ifjú részesült itt más oly jótéteményekben is, s nyert oly segélyezést, mely nélkül nem leendett képes pályáját megfutni. Tudniillik azon kivül, hogy boldog emlékezetű Foglár György, 1711-1754 az egri székesegyház kanonoka s választott serbiai püspök, még a múlt században harmincnál több szegény ifjú számára alapított, s biztosított itt teljes intézeti elláttatást, emberemlékezetre a főpásztori palota, a kanonoki lakok, a papnövelde, sőt szerényebb állású és tehetségű egyházi és szerzetes férfiak házai is megannyi menhelyek valának, hová teljes és nem sükertelen bizalommal fordulának s fordulnak folyton a szűkölködő tanulók. Mely példa követésre találván egyes nemeskeblü világiaknál is, méltán véljük állíthatni, miként aligha van honunkban város, hol több jótéteményben részesült volna, s részesülne a szegény sorsú tanuló ifjúság, mint a tősgyökeres magyar Egerben, hol a gyimnasiumi növendékség jelentékeny töredéke nyer - 1859-bén az ifjak minden harmadika nyert - kisebb nagyobb nyilvános segélyezést.
Magában véve szép, nemes és dicső, hogy számos jótevő szerény ibolyaként elvonul s homályba rejtezik, bötü szerint teljesítvén azt: ne tudj a bal kezed, mit jobbod mivel. De nekünk még is sajnálnunk kell ezt. Mert ha a jótétemények az Üdvözítőnek a föntebbi szavakat értelmező másik mondata szerint gyakoroltatnának - úgy világoskodjék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jócselekedeteiteket, és dicsőítsek az Atyát, ki mennyekben vagyon, melyhez nagy szent Gergely pápa fölségesen jegyzi meg: úgy legyen a jó cselekedet-nyilvános, hogy a szándék még is titokban maradjon, hogy így egyrészt jó cselekedeteink által ugyan embertársainknak jó példát adjunk; de mégis szándékunkra nézve, melylyel egyedül Istennek kívánunk tetszeni, törekedjünk elrejtve maradni bizonyára itt Egerben a tanuló ifjúság iránti jótékonyságnak csak a legközelebbi évtizedekből is oly koszorúját állíthatnék össze, melyben gyönyörét találná sok jó lélek; s ez által egyszersmind valószínűleg hasonlóra vonzatnék számos, jóra fogékony kebel, mely most tehetségét ha nem is rosz, de talán még is kevésbbé üdvös dolgok elősegítésére fordítja, mint milyen a jövő reményeinek, a serdülő ifjúságnak kegyes segélyzése.
Szerencsére azonban a dolog természete úgy hozza magával, hogy e téren épen mindent,, bár mint akarjuk, lehetetlen teljesen eltitkolni. Igy bár mint akará, nem rejtheté, el nagylelkű adományait az egri megye nagy fia Szepessy Ignác báró, 1808-1819 egri kanonok, kiről évkönyveinkben 1815/6-nál följegyezve áll.


Nyelv :            Magyar  

Megjelenés :   1862

Kötésmód :     papírkötés

Oldalszám :    32

Ár:                  3600 HUF   


 

 

Kérdése van? Meg szeretné vásárolni? Kapcsolattartó: Benyovszky István

 

Nem talált valamit?

Nem találta a honlapunkon amit keres? Írjon nekünk!

Weboldalunk a Budapest Antikvárium több, mint 10000 kötetének és számtalan papírrégiségének csupán töredékét mutatja be.

Kérés

Gépeljük be a képen látható karaktereket! 
Ossza meg a Facebookon
Legyen a rajongónk!
Hírlevél


Hol vagyunk?
Hirdetés
Régi és újabb könyvek, képes levelezőlapok, metszetek, térképek, fotók, plakátok, kéziratok, aprónyomtatványok, régi pénzek VÉTELE és ELADÁSA. Vállaljuk könyvtárak, hagyatékok értékbecslését ingyenes kiszállással.
Kategóriák
Partnereink
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés